Tot 7 maart 2020 liep er een openbaar onderzoek naar de uitbreiding van de Populierenhoeve, gelegen in de Ieperstraat 170 te Wijtschate, met nog 2 bijkomende megastallen.
Het aantal kippen zou daarbij verhogen van 85.000 naar 200.000!
Daarbij zou de geuremissie stijgen van 28.050 ou/s naar 66.000 ou/s. Dat is 2,3 keer zoveel als met de huidige 2 stallen!
Bovendien zal het systeem van de stofbak ervoor zorgen dat de geurhinder zich nog verder verspreidt!

Wij besloten echter ons hierbij niet neer te leggen.

Gelet op de gevolgen voor onze buurt, organiseerde de gemeente op donderdag 20 februari 2020 om 19:30 uur in OC De Klaverhulle, Schoolstraat 12b, 8953 Wijtschate (Heuvelland) hierover een informatievergadering.

wij zijn bijzonder verheugd over de hoge opkomst naar deze informatievergadering.
Bedankt aan iedereen die er was!
Het was duidelijk dat het probleem zich uitstrekt van Wijtschate tot Mesen.

Wij denken dat we op een serene manier hebben bijgedragen tot het debat, en we willen daarvoor ook iederen uitdrukkelijk bedanken.
Maar uiteindelijk is ons standpunt terzake niet veranderd: Het bedrijf moet eerst de huidige problemen oplossen, vooraleer er sprake kan zijn van uitbreiding.

We hebben dan ook tegen de plannen bezwaar ingediend.
Velen hebben dat samen met ons gedaan.
Bedankt!!!
We kunnen dan ook stellen dat er geen enkel draagvlak voor dit project is.

Het is nu wachten op het advies van de gemeente Heuvelland, en de finale beslissing van de Bestendige Deputatie.
De vermoedelijke datum van de behandeling in de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie is 24-04-2020 en de vermoedelijke datum van beslissing van de deputatie is 28-05-2020.
Wij blijven verder werken aan deze website, en houden je verder op de hoogte van het verloop van de procedure.

contact: info@mesen-wijtschate.be